شبکه‌های اجتماعی و ابزارها


فیسبوک

 

 

کارگاه خبر ژوپی‌آ در فیسبوک:

https://facebook.com/JoopeANews

بنیاد ژوپی‌آ در فیسبوک:

https://www.facebook.com/JoopeA.Group/


توییتر


کارگاه خبر ژوپی‌آ در توییتر:

https://twitter.com/JoopeANews

بنیاد ژوپی‌آ در توییتر:

https://twitter.com/JoopeAGroup


گوگل‌+

 کارگاه خبر ژوپی‌آ در گوگل+

https://google.com/+JoopeaNews


اینستاگرام

Instagram
 

کارگاه خبر در اینستاگرام:

http://instagram.com/joopeanews


یوتیوب

 

 

کانال یوتیوبی کارگاه خبر:

http://www.youtube.com/c/JoopeaNews


لینکدین


 

کارگاه خبر در لینکدین:

https://www.linkedin.com/company/joopea-press