کلمه کلیدی

نوار بهداشتی

صفحه نخست > نوار بهداشتی

جریمه پریود

/
۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
در حال حاضر ۴۰ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا، برای محصولات بهداشتی زنانه مالیات تعیین کرده‌اند